Garantie

Op reparaties geeft Jeroen’s techniek vijf (5) maanden garantie, tenzij er een andere garantietermijn vermeld staat op de factuur.
Op reparaties die door een extern bedrijf zijn uitgevoerd gelden de garantiebepalingen van die firma.

Reparaties die softwarematig van aard zijn hebben standaard een garantie/reclamatietermijn van 2 weken. Dit omdat met 1 muisklik een programma in de war kan raken, of Windows niet meer kan opstarten, zonder dat dit te voorkomen is door Jeroen’s techniek.

Op occasions wordt standaard 3 maanden garantie gegeven. Als er een andere termijn vermeld wordt, dan geldt deze garantietermijn.