Privacy

Privacy regeling (verkorte versie):

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

  • alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
  • uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
  • alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn criminele zaken, waaronder kinderporno.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk vier weken na uw verzoek om inzage toe. U dient wel bewijs te overleggen dat u als  aanvrager van de gegevens dezelfde persoon bent, door een kopie identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen met de aanvraag. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

Klik hier om de volledige privacyverklaring te downloaden / lezen